Uro Krav Stress Tidsklemme Forventninger Trene Hente Bringe Rekke Hjertebank E-post Messenger Facebook Kommenter Lik Del Husk Uro Krav Stress Tidsklemme Forventninger Trene Hente Bringe Rekke Hjertebank E-post Messenger Facebook Kommenter Lik Del Husk
Et stille sted

Roo skal hjelpe mennesker med avspenning, økt tilstedeværelse og mental trening i en hverdag preget av belastende stress og indre uro. Vi utvikler miljøer og metoder for å endre og forbedre måten vi lever og jobber på.

Roo er under utvikling. Mer informasjon kommer høsten 2020.

katja@roo.no